اندازه گیری رضایتمندی مشتریان بر اساس راهنمای ISO 10004:2018

اندازه گیری رضایتمندی مشتریان بر اساس راهنمای ISO 10004:2018

اندازه گیری میزان رضایت مشتری ابزار موثری برای کنترل عملکرد کلی سازمان ارائه کرده و سازمان را در تشخیص ضعف هایش و تلاش برای برطرف کردن آنها یاری می دهد. فیلیپ کاتلر می گوید: امروزه جمله "من چیزی تولید کرده ام، آیا آن را نمی خرید؟" به سوال "شما چه نیاز دارید تا من آن را تولید کنم؟" مبدل گشته است.