کار در مودی به معنای پیوستن به یک شبکه جهانی و افراد پرشوری است که برترین خدمات مشتری را ارائه می دهند. روحیه کارآفرینی ما کلید ایجاد کیفیت و ایمنی در زندگی است.

مودی اینترنشنال قشم برای کارمندان خلاق و مبتکر ارزش قائل است که متعهد به تأمین نیازهای مشتریان ما هستند و به آنها کمک می کند تا از برند خود محافظت کرده و به موفقیت برسند. ما تلاش می کنیم تا کارکنان خود را در این راه حمایت کنیم، و فرصتی را برای مهارتهای آنها فراهم و در یک محیط کاری حرفه ای رشد کنیم.

آماده درخواست نیستید؟ فقط یک دقیقه وقت بگذارید تا در اطلاع رسانی شغلی ما ثبت نام کنید.

Sales & Business Development

Inside Sales Representative


Customer Service

Inspections

Inspector


Quality Manager


Coordinator


Certification

Auditor


Coordinator

Client Services

Project Manager


Project Lead


Senior Project Manager