فعالیت های ما

فعالیت های ما

مودی اینترنشنال پیشرو در ارائه تضمین کیفیت كامل به صنایع در سراسر جهان است. شبکه ما با بیش از 100 آزمایشگاه و دفتر و بیش از 4000 نفر در بیش از 50 کشور جهان ، راه حل های اطمینان ، آزمایش ، بازرسی و صدور گواهینامه نوآورانه و سفارشی را برای عملکرد و زنجیره تامین مشتریان ارائه می دهد.

ساختار کلی شرکت

شركت مودی اینترنشنال دارای سه دپارتمان كاری به شرح ذیل می‌باشد:

واحد ارزیابی و صدور گواهینامه های سیستم مدیریت 

که در زمینه ارزیابی سیستم های مدیریت بر مبنای استانداردهای ذیل فعالیت می نماید:

 • سیستم‌های مدیریت كیفیت مبتنی بر سری استانداردهای ISO 9001
 • سیستم‌های مدیریت محیط زیست بر اساس استانداردهای ISO 14001
 • سیستم‌‌های مدیریت ایمنی و بهداشت شغلی بر اساس استاندارد ISO45001
 • سیستم‌های مدیریت كیفیت جوشکاری – ذوبی براساس سری استانداردهای ISO 3834
 • سیستم مدیریت كیفیت درصنایع نفت، گاز و پتروشیمی برمبنای استاندارد ISO/TS 29001[AA1] [AA2] [AA3] [AA4]
 • سیستم‌ مدیریت كیفیت در زمینه مواد غذایی ISO22000 و سلامت مواد غذایی HACCP
 • سیستم مدیریت ایمنی اطلاعات بر اساس استانداردهای ISO 17799 و ISO27000
 • سیستم‌های مدیریت ایمنی دریایی ISM

واحد آموزش

در بخش آموزش شركت مودی اینترنشنال ، زیرساخت های لازم جهت آموزش نیروی انسانی ماهر در حوزه های ذیل فراهم میباشد:

 • سیستم‌های مدیریتی
 • ابزارهای كیفی
 • مدیریت نوین
 • بازرسی فنی از جمله بازرسی جوش
 • تکنولوژی جوشکاری

 واحد بازرسی

شركت مودی اینترنشنال در زمینه‌ بازرسی در2 حوزه بازرسی کالا و بازرسی صنعتی- فنی فعال میباشد.

مهمترین فعالیت‌های بازرسی این شركت عبارتند از:

 • Source Inspection
 • Coating Inspection
 • Pipe Mill Inspection
 • Vendor Inspection
 • Pipe Line Inspection
 • Site Construction Inspection
 • Commodity Inspection
 • Marine Inspection
 • Boiler Inspection

در زمینه بازرسی کالا نیز با دسترسی به شبکه‌ی بین المللی شرکا و بازرسین مجرب در اکثر نقاط دنیا، بعنوان شریکی قابل اطمینان برای تضمین کیفیت محصولات مورد نیاز مشتریان حضور داریم تا چشم بینا و معتبری برای تامین منافع مشتریان در مبادلات تجاری بین‌المللی باشیم.