ضمن سپاسگزاری از ابراز تمایل شما جهت پیوستن به خانواده مودی اینترنشنال قشم، فرم ذیل را به طور کامل تکمیل و ارسال نمایید.

لطفا مقاطع را به ترتیب: دیپلم، کاردانی، کارشناسی، کارشناسی ارشد، دکتری وارد نمائید.

مقطع رشته دبیرستان/دانشگاه شهر سال معدل

لطفا سوابق شغلی را از اولین به آخرین وارد نمائیذ

نام شرکت از سال تا سال نوع فعالیت پست سازمانی آدرس تلفن حقوق دریافتی دلیل ترک سازمان مربوطه

عنوان ناشر سال ارائه

برگزار کننده مدت ساعت سال امکان ارائه گواهینامه

منفی مثبت

در نظر داشته باشید حقوق در خواستی که به صورت ماهیانه پرداخت میشود، مشمول کلیه مزایا از قبیل دست مزد روزانه ، بن خرید، حق مسکن، عیدی، سنوات می باشد که مشمول کسورات قانونی نیز می گردد.

لطفا عکس خود را با فرمتJPG بارگذاری نمایید . حداکثر حجم فایل 1MB

لطفا رزومه خود را با فرمت pdf آپلود نمایید.(نتم فایل انگلیسی باشد) حداکثر حجم فایل 2MB

اینجانب صحت تمامی اطلاعات مندرج در رزومه خود را تایید کرده است و شرکت مختار است در صورت اثبات هرگونه اطلاعات نادرستی حتی در صورت استخدام مطابق با مقررات رفتار نماید در صورت نیازمستندات لازم در خصوص اطلاعات و سوابق ارائه خواهد شد