رسیدگی به شکایات مشتریان بر اساس راهنمای  ISO 10003:2018

رسیدگی به شکایات مشتریان بر اساس راهنمای ISO 10003:2018

مروزه هدف هر سازمان و شرکتی، رشد خود و ارتقاء کیفیت محصولات/ خدمات از کانال افزایش رضایتمندی مشتریان می‌باشد. برای این منظور حفظ مشتری به‌عنوان دریافت‌کننده محصول یا خدمت از اهمیت بسزایی برخوردار می‌باشد. مدیریت رسیدگی به شکایت مشتری راهبردی است که رضایت مشتری را با تمرکز سازمان و فرآیندهای آن بر نیازهای حال و آینده مشتریان برآورده می‌سازد.