بیانیه مشترک IAF و ILAC به مناسبت روز جهانی تایید صلاحیت در سال 2015

بیانیه مشترک IAF و ILAC به مناسبت روز جهانی تایید صلاحیت در سال 2015