تایید صلاحیت افراد

تایید صلاحیت افراد

نیک بازدید:

همواره منابع انسانی یکی از مهترین و ارزشمندترین ارکان هر سازمان محسوب می‌گردد که نقش بسیار پررنگی در توفیق هر سازمانی برای نیل به اهداف خود دارد. هنگامی این منابع ارزشمند می‌توانند، دستیابی به اهداف سازمان را توجیه پذیر نمایند که برای فرایند و فعالیت‌های مورد انتظار سازمان از صلاحیت کافی برخوردار باشند به عبارت دیگر از دانش و مهارت کافی برخوردار باشند.

در حال حاضر با پیشرفت روز افزون علم و تکنولوژی فاصله بین دانش و مهارت ارائه شده در مدرسه و دانشگاه با نیازمندی‌های بنگاه‌های اقتصادی در حال افزایش است و سازمان‌ها نیاز دارند برای پر کردن این فاصله از دوره‌های تخصصی کوتاه مدت و مهارت محور استفاده نمایند. فرایند گواهی‌کردن کارکنان در هر سازمانی در حقیقت ابزاری است که به صاحبان بنگاه‌های اقتصادی این امکان را می‌دهد تا بتوانند مطابق با نیازهای شغلی سازمان خود، افرادی را انتخاب نمایند که از حداقل صلاحیت لازم برای آن شغل برخوردار باشند. در این زمینه شرکت نیک بازدید به منظور ارائه خدمات ارزیابی انطباق در سال 1396 تاسیس گردید. کلیه سرمایه گذاران و تیم مدیریت شرکت نیک بازدید دارای سابقه درخشانی در شرکت های بین المللی با ارائه خدمات تضمین کیفیت مانند بازرسی ، صدور گواهینامه و آموزش هستند.

هدف و دامنه کاربرد:

برای پیشرفت همزمان با تحولات و پیشرفت های جهانی، شرکت نیک بازدید تصمیم دارد برای اولین بار در ایران استاندارد"ارزیابی انطباق- الزامات عمومی برای نهادهای گواهی کننده اشخاص" (ISO/IEC17024) را در حیطه کاری خود قرار دهد. این استاندارد با هدف دستیابی به یک شاخص جهانی و ترویج آن برای سازمان هایی که گواهی کردن اشخاص را انجام می دهند، تدوین شده است.

شرکت نیک بازدید در نظر دارد استاندارد "ارزیابی انطباق- الزامات عمومی برای نهادهای گواهی کننده اشخاص" را در زمینه آزمون های غیر مخرب و بازرسی جوش در پنج روش زیر در سطح یک، دو و سه ارائه کند.

 • آزمون بصری و نوری (Visual Testing –VT)
 • آزمون رادیوگرافی (Radiography Testing-RT)
 • آزمون الکترو مغناطیس (Magnetized Testing-MT)
 • آزمون فراصوت (Ultrasonic Testing-UT)
 • آزمون مایعات نافذ (Liquid Penetrant Testing-PT)

فرایند گواهی‌گردن متخصصان سطوح مختلف آزمون‌های غیر مخرب بر اساس استاندارد ISO 9712 و جوشکاران روش‌های مختلف جوشکاری بر اساس استاندارد ISO 09606 احراز صلاحیت می‌گردند.

فرآیند گواهی کردن:

به منظور ارزیابی شخص درخواست کننده گواهی، سنجش افراد از طریق آزمون های کتبی و عملی صورت خواهد گرفت. در آزمون کتبی داوطلبان با پاسخگویی به تعدادی سوال چهار گزینه ای مورد آزمایش قرار خواهند گرفت. سپس در آزمون عملی به وسیله بررسی قطعات معیوب مهارت خود را در زمینه مورد نظر نشان خواهند داد. کمیته برگزار کننده آزمون ناظر بر انجام تمامی مراحل ارزیابی مطابق بر اصول بی طرفی می باشند.

مزایای گواهی کردن:

 • افزایش انطباق پذیری صلاحیت نفرات با شرح شغل سازمانی
 • افزایش بهروری نیروی انسانی متخصص در سازمان‌ها
 • کاهش پتانسیل خطر در سازمان‌های ارائه دهنده فعالیت‌های تخصصی
 • افزایش سود‌‌آوری سازمان‌ها
 • افزایش قدرت رقابت سازمان در بازار
 • افزایش رضایت‌مندی مشتریان سازمان