بازرسی و آزمون

بازرسی  و آزمون

بازرسی و آزمون

بازرسی به معنای شکلی از نظارت بر عملکرد و کیفیت محصول است که هدف آن رسیدن به بهره وری بالاتر و اطمینان بیشتر از عملکرد آن میباشد.این امر باعث میشود که از بروز بسیار از اتفاقات احتمالی و یا نواقص موجود جلوگیری کند و کمک به سالم سازی سیستم کند.

فواید بازرسی

  • در یک سیستم میتواند از وقوع تخلفات و اشکالات جلوگیری کند.
  • باعث صرفه جویی در هزینه های آینده برای رفع مشکلات و نواقص و یا تخلفات احتمالی و جلوگیری از بروز و تکرار آن میشود.
  • كمك به اجرای صحیح قانون و نیل به اهداف پیش بینی شده درآن
  • رشد، آموزش و افزایش توانایی و کارایی کارکنان یک مجموعه.
  • کمک به حفظ حقوق مردم و کشور
  • فراهم آمدن شرایطی برای تجزیه و تحلیل منطقی برعملكرد گذشته وحال و کمک به برنامه ریزی و پیشبینی اهداف آینده مجموعه.

در کل بازرسی را میتوان به ۲ دسته کلی تقسیم نمود :

  • بازرسی فنی
  • بازرسی کالا