بازرسی جوش

بازرسي جوش

بازرسی جوش و انجام آزمون‌های غیر مخرب (VT-PT-MT-UT) در سازه‌های فلزی ساختمانی و صنعتی:

با گذشت حدود50 سال از کاربرد اتصالات جوشی در صنعت ساختمان هنوز نواقص زیادی در اجرای سازه‌های فولادی جدید مشاهده می شود.در یک بررسی اولیه‌ نشان داده شده است که کیفیت پایین جوشکاری را می‌توان از اصلی‌ترین دلایل ضعف سازه های فولادی به شمار آورد. بر اساس تحقیقات، از مرحله‌ی طراحی تا نظارت و اجرا ، 90 درصد مشکلات و نقص‌های موجود در سازه‌های فلزی به اجرای ضعیف فرآیند جوش اتصالات باز می گردد که خود ریشه در ضعیف بودن نظارت و کنترل عملیات جوشکاری، نبود جوشکار ماهر و عدم استفاده از تجهیزات مناسب دارد .

در بازرسی جوش مشخصات زیادی مورد بررسی قرار میگیرد، که برخی از این مشخصات شامل اندازه جوش و مابقی مربوط به ناپیوستگی می باشد. مقاومت و عملکرد جوش رابطه مستقیم با اندازه آن دارد بدین ترتیب که جوشکاری که با اندازه کم ایجاد شود در برابر فشارهای وارده مقاومت نمیکند در واقع نا پیوستگی نقصی است که احتمال دارد در داخل جوش و یا مجاور آن پدید آید که بسته به اندازه و موقعیت محلی که در آن جوشکاری انجام میشود، مانع فراگیری کامل فرایند جوش شود و این امر باعث عدم عملکرد مورد انتظار می شود. به طور کلی این ناپیوستگی ها هنگامی به عنوان نقایص جوشکاری نامیده میشوند که از اندازه یا مکان جوش غیر قابل قبول، برخوردار باشند که در برخی موارد باعث از بین رفتن زودرس جوش از طریق کاهش مقاومت جوش یا از طریق تولید غلظت در تنش مولفه جوش می شود.

بازرسی جوش می تواند به دلایل زیادی انجام شود اما ابتدایی ترین و اساسی ترین دلیلی که میتوان تعیین کرد این است که آیا جوش برای استفاده از کیفیت مطلوبی حاصل شده یا خیر.

برای ارزیابی کیفیت نیاز به یک معیار می باشد که بتوان کیفیت جوش حاصل را مقایسه کرد ولی به طور کلی ارزیابی کیفیت جوش بدون معیار هم امکان پذیر میباشد. لذا به منظور حصول اطمینان از حسن انجام فرآیند جوشکاری در سازه‌های فلزی، انجام آزمون‌های غیر مخرب توسط نهاد بازرسی مستقل ضروری به نظر می‌آید.

به طور کلی بازرسی جـوش به منظور دستیابی به اهداف زیر انجام می‌پذیرد:

اهداف بازرسی جوش

  • عدم تخریب قطعات به دلیل رعایت نکات فنی و تکنیکی
  • ساخت قطعات مطابق با استانداردهای موجود
  • تایید صلاحیت جوشکارها و مواد مصرفی
  • شناسایی و ارزیابی جوش خوب از بد
  • افزایش عمر مفید و زمان سرویس‌دهی قطعات
  • کاهش هزینه‌های تولید

صنایع تولید نفت ، گاز و نیرو در کل چرخه عمر تأسیسات نیروگاهی خود به NDT متکی هستند. خدمات ما در ساخت و نصب دارایی ها و تجهیزات کارخانه بسیار مهم است. آنها همچنین می توانند در برنامه های مدیریت ادغام شوند تا اطمینان حاصل شود که زیرساخت نیروگاه خراب یا خراب نمی شود. همانطور که در طول سال ها مشاهده شده است ، عدم کارایی دارایی های موجود در یک دکل نفتی یا نیروگاه می تواند فاجعه بار برای محیط زیست ، پرسنل و اعتبار یک شرکت باشد.هر آزمایش غیر مخرب شما در هر صنعتی که خدمت می کنید ، هرچه باشد ،  مودی می تواند با تخصص ، فن آوری پیشرفته و تعهد به تضمین کیفیت کامل ، نیازهای شما را برآورده کند.