ممیزی داخلی

ممیزی داخلی

ممیزی داخلی کمک به کشف نقاطی از سیستم مدیریتی می کند که نیاز به بهبود دارند و فرصتی را برای بهتر شدن فرآیندها  آماده می کند.  در واقع ممیزی داخلی  کمک به کشف عدم انطباق ها و ضعف های سیستم مدیریتی موجود می کند که باعث آمادگی بیشتر سیستم و کارکنان  در زمان ممیزی اصلی می شود. در واقع یک ممیزی داخلی خوب می تواند  باپیدا کردن نقاط ضعف در سیستم مدیریتی همچون عدم انطباق ها، نسبت به از بین بردن آن ها اقدام کند.